• |
    • th
    • en

ถนนคนเดินถมหมืดถมมอ (ถนนคนเดินถมมืด ถมมอ) เปิดทุกวันศุกร์-เสาร์

อยู่ใกล้โรงแรมนางรอง บัดเจท แอนด์ บูทิค โฮเทล เดินเท้าเพียง 90 ก้าว

“ถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ” (ถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอ) ถนนคนเดินของ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 16.00 – 22.00 น. มาเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น อาหารการกิน นั่งสังสรรค์ ฟังเพลงแสดงสด กะเดิ่นระอิ๊กระเอิดเด๊อ อยู่ด้านหลังโรงแรมนางรอง บัดเจท แอนด์ บูทิค โฮเทล เดินเท้าเพียง 90 ก้าว

“ถมหมืดถมมอ” (ตลาดต้องชมถมหมืดถมมอ) บริเวณถนนณรงค์ดำริและถนนสืบสหการ ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดการแสดงเล่าขานตำนานเมืองนางรอง เมืองเก่าแก่ มีภาษาท้องถิ่นเฉพาะ ซึ่งชื่อตลาดถนนคนเดินถมหมืด ถมมอ ก็เป็นภาษานางรองที่แปลว่า “มากมาย ถมเถ” โดยตลอดสองข้างทางของตลาดประดับตกแต่งด้วยเสานางรอง สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนางรองด้วย “ถมหมืด ถมมอ” เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นแหล่งรวบรวม กระจายผลผลิตต่างๆ ของชุมชน ทั้งผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรม งานศิลปะ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน เพื่อสะท้อนจุดเด่น สร้างจุดขายดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งด้วย โดยจะเปิดทำการค้าขายตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ทุกวันศุกร์ และเสาร์ มีพ่อค้าแม่ค้า ชาวบ้านนำสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน พืชผักปลอดสารที่ปลูกเอง รวมถึง ขนมไทย มาวางจำหน่ายมากกว่า 300 ร้าน